REGLAMENT

1er La prova és oberta a totes les persones majors de divuit anys o a partir de setze sota la responsabilitat d'un adult que l'acompanyi durant la prova.


2n Per participar-hi caldrà fer la inscripció només per internet omplint les dades sol·licitades per l’organització en la fitxa d'inscripció que trobareu a l’enllaç de Marató en el web de l’entitat: www.uechorta.net i fent el pagament amb targeta. Els socis de la UEC hauran de fer la inscripció al nostre local mostrant el carnet de soci.


3er La distància aproximada a recórrer serà de :
Itinerari Mitja Marató: 21,097 km.


4t La sortida es farà al Velòdrom d’Horta, i es donarà a les 8.00 h. L’arribada, al mateix lloc, restarà oberta fins a les 14.00 h.


Els participants hauran d’haver passat pels diferents Punts de Control (catifa xip) del recorreguti, considerant motiu de desqualificació la manca de pas per algun d’aquests controls.


El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova. L’Organització pot modificar l’itinerari o suspendre’l si les circumstàncies així ho aconsellen.


En cas d’haver d’abandonar l’itinerari pel motiu que sigui, cal avisar al control més proper o a l’arribada.


Cal que els participants estiguin degudament entrenats per realitzar aquesta prova, essent ells mateixos els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que se’n puguin derivar.

L'Organització de la cursa compta amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra per protegir el encreuament de carretera però a causa de la impossibilitat de tancar la totalitat del recorregut a l'accés de cotxes, bicicletes, etc... els participants hauran de tenir en compte aquesta circumstància i vetllar també per la seva pròpia seguretat.


10è L’Organització no es fa responsable dels danys que puguin causar els participants a d’altres corredors, a ells mateixos o a terceres persones. L'entitat organitzadora no es fa responsable dels objectes que es perdin exceptuant els deixats al servei de guarda-roba de l'organització.


11è Es respectaran totes les normes que l’Organització estableixi, especialment pel que fa als controls, avituallaments, al tractament de les deixalles i als criteris que es fixin per contribuir a la conservació de la natura: no llançar cap residu a la natura, utilitzar els espais habilitats per l’organització.


12è El recorregut estarà senyalitzat amb cintes identificatives, amb spray blau al terra, fulls de paper temporals i marques verdes que contenen fletxes blanques i plaques metàl·liques com aquesta:

 

 

 

 

 

 

 

 

13è Tots els participants en aquesta prova gaudeixen d'una Assegurança d'Accidents. L'Organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants i no estiguin garantits per l'assegurança. Tampoc es responsabilitzarà dels abandonaments que es produeixin.


14è Cal realitzar el recorregut en la direcció indicada tot passant els controls magnètics en la ruta i en l'ordre establert. L'equip escombra vetllarà per complir els horaris establerts de tancament de cada control.


15è El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament; tot allò que quedi fora d’ell romandrà sota la decisió de l’Organització.


16è Preus i inscripcions:

 

 

 

 

 

 


NOTA: PREUS ESPECIALS PER SOCIS UEC: 50% DESCOMPTE

A l’arribada, tots els participants hauran de retornar el seu xip (si l’han llogat).


La inscripció restarà oberta a partir del dia 5/07/2021 i fins al dia 19/10/2021 a les 16 hores o bé fins haver assolit el nombre de 500 participants inscrits.


L’Organització es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini i només en el mateix horari de la recollida de la documentació al nostre local el dissabte anterior a la celebració de la prova, sempre i quan no s'hagin aconseguit els 500 participants, al preu de 45€.

17è Recollida Full de Ruta i Pitralls.


El pitrall i el xip de lloguer, es podran recollir des del 26 Octubre al 28 d’Octubre, a la botiga d'esports de muntanya EQUIPA'T a la plaça Pau Claudel, n º 2 (prop de la plaça Virrei Amat) de 17,00 a 20,30 hores, i també es podrà recollir a la seu de la nostra entitat: Carrer Pintor Mir, 16 baixos el dia 29 d’Octubre de 17 a 21 hores i el dia 30 d’Octubre de 10.00h. a 14.00h. i de 16.00h a 19.00h. EL DIA DE LES PROVES NO S’ENTREGARAN PITRALLS, NI XIPS, excepte les inscripcions de corredors residents fora del àrea metropolitana de Barcelona, que hauran de fer la sol·licitud de recollida del pitrall el dia de la sortida, enviant un correu electrònic a maratocollserola.uechorta@gmail.com com a màxim fins el dia 29/10/2021 a les 22 hores.

 

Per recollir el pitrall caldrà presentar el justificant de la inscripció realitzada o el DNI.
Per recollir el pitrall d'altres participants, s'haurà de presentar el seu justificant o fotocòpia del seu DNI, com
a autorització de la recollida
Hi haurà Obsequi per a tots els inscrits.
Un cop realitzada la inscripció no es farà cap devolució de l’import abonat.

 

18è. Canvis

 

Les incidències degudes als canvis de prova o be d’alguna altra dada diferent a l’especificada en el full d’inscripció, tindrà un cost d’administració afegit de 3 € i només es podran fer personalment el divendres dia 29 d’Octubre a les nostres oficines de 17.00h a 21.00h.

 

En cas d'un canvi de corredor, s'haurà de presentar el DNI o fotocòpia de la persona que es dona de baixa.
No s'admetran en cap cas devolucions del import de la inscripció.

 

19è La inscripció i els controls de temps seran realitzats per ChampionChip, qui proporcionarà un xip de lloguer per a qui no en disposi que caldrà retornar a l’arribada.


20è Trofeus.


Es realitzarà una única entrega de premis. A les 11:30 h s’entregaran a la mateixa arribada els trofeus de la cursa.


21è. Fotografies i dades personals

El sol fet d'inscriure's a la Mitja Marató Parc de Collserola autoritza expressament l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants.
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades per a la finalitat pròpia de l'esdeveniment esportiu, i autoritzen a l'organització de les dues proves a publicar-les en el llistat d'inscrits i en el llistat de resultats de la cursa. El simple fet d'inscriure's a la cursa dóna dret a l'organització a publicar les dades dels corredors premiats en l'apartat sortejos, podent fer-los públics tant a la web, com a les diferents xarxes socials utilitzades a tal efecte.​

22è. Mesures Covid-19
Com a mesura de seguretat, la sortida es realitzarà en calaixos de 50 persones en els horaris establerts que s’informaran prèviament. Punt a tenir en compte: La cursa serà sempre a temps real de cada participant.

Captura de pantalla 2019-06-20 a las 19.